دانشگاه Medipol استانبول

دانشگاه مدیپول یکی از مجهزترین و سطح بالاترین دانشگاه های خصوصی ترکیه است که در سال 2009 توسط بنیاد آموزش و بهداشت ترکیه تاسیس شد