پذیرش تضمینی دانشگاه اطلس استانبول

پذیرش تضمینی دانشگاه اطلس استانبول ثبت نام ترم جدید – این دانشگاه در سال 2018 شروع به فعالیت نموده و دارای دانشکده های دندانپزشکی،فنی و مهندسی،پزشکی و . می باشد